Ingen bild
Namn Anna Aronsson
Organisation L
   
Uppdrag Period
Tekniska nämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period