Ingen bild
Namn Camilla Johansson
Organisation S
E-post camilla.johansson@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2023-02-01 - 2023-12-31
Tidigare uppdrag Period