Ingen bild
Namn Camilla Johansson
Organisation S
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period