Ingen bild
Namn Nils Hellström
Organisation L
   
Uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2023-01-25 - 2023-12-31
Tidigare uppdrag Period