Ingen bild
Namn Hannes Wahrolén
Organisation L
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Tidigare uppdrag Period