Ingen bild
Namn Niklas Blomberg
Organisation S
E-post niklas.blomberg@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Tidigare uppdrag Period
Tekniska nämnden   2022-04-28 - 2022-12-31