Ingen bild
Namn Albin Svensson
Organisation SD
   
Uppdrag Period
Vård- och omsorgsnämnden   2021-11-18 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2021-11-18 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Lunds Tingsrätt   2021-05-27 - 2021-09-30