Ingen bild
Namn Martin Martinez y Rique
Organisation L
E-post josemartin.martinezrique@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala integrationsrådet   2023-02-01 - 2023-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunala funktionshinderrådet   2021-10-19 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2021-04-29 - 2022-12-31