Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Martin Martinez y Rique
Parti
L
E-post
josemartin.martinezrique@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2024-01-23 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Kommunala funktionshinderrådet 2021-10-19 - 2022-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2023-02-01 - 2023-12-31
Tekniska nämnden 2021-04-29 - 2022-12-31