Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Anna Reimer
Parti
M
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Överförmyndarnämnden 2020-11-25 - 2022-12-31