Ingen bild
Namn Carl Danielsson
Organisation SD
E-post carl.danielsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2021-05-27 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2020-06-16 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2020-12-17 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period