Ingen bild
Namn Ann-Sofie Frånberg
Organisation KD
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-10-31 - 2022-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2020-01-23 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period