Ingen bild
Namn Charlotta Billvik
Organisation SD
   
Uppdrag Period
Lunds Tingsrätt   2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden   2021-04-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period