Ingen bild
Namn Gustaf Hamilton
Organisation KD
E-post gustaf.hamilton@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2023-02-16 - 2023-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunala studentrådet   2019-09-15 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2019-08-29 - 2020-11-24
Miljönämnden   2020-10-29 - 2022-12-31
Miljönämndens presidieutskott   2020-10-29 - 2022-12-31