Ingen bild
Namn Amanda Thonander
Organisation M
E-post amanda.thonander@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunstyrelsen   2019-05-23 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2019-06-19 - 2022-11-03
Socialnämnden   2019-05-23 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period