Amanda Thonander
Namn Amanda Thonander
Organisation M
E-post amanda.thonander@lund.se
   
Uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott   2023-01-01 - 2026-12-31
Carl Erikssons fond   2023-01-01 - 2026-12-31
Frida och Otto Janssons fond   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala integrationsrådet   2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2022-10-25 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Lunds samordningsförbund (Finsam)   2023-01-01 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Tidigare uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-05-23 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2019-05-23 - 2022-10-24
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2019-06-19 - 2022-10-31