Förtroendevald

Fotografi av Amanda Thonander
Namn
Amanda Thonander
Parti
M
E-post
amanda.thonander@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 15 av 15.
Beslutande organ Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2023-01-01 - 2026-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförandeberedning 2023-09-01 - 2026-12-31
Carl Erikssons fond 2023-01-01 - 2026-12-31
Frida och Otto Janssons fond 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-25 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2024-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommuns trygghetsberedning 2023-09-13 - 2026-12-31
Lunds samordningsförbund (Finsam) 2023-01-01 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-23 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2019-05-23 - 2022-10-24
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2019-06-19 - 2022-10-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2023-01-18 - 2023-12-31