Steingrimur Jonsson
Namn Steingrimur Jonsson
Organisation V
Mobil 0768-401090
E-post steingrimur.jonsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2019-11-28 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2019-11-28