Ingen bild
Namn Marcus Svensson
Organisation SD
E-post marcus.svensson2@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning   2023-02-17 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden   2022-12-07 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden   2019-08-29 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2021-05-18 - 2022-10-14
Lunds tingsrätt   2019-01-01 - 2021-05-27