Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Jan Froborg
Parti
FNL
E-post
jan.froborg@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
BN Beredning 2024-03-01 - 2026-12-31
Byggnadsnämnden 2024-03-01 - 2026-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2024-03-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2024-03-01 - 2026-10-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2024-05-16 - 2026-12-31
Styrgruppen för utveckling av tätorterna utanför staden 2022-12-07 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 4 av 4.
Beslutande organ Period
Kommunala studentrådet 2023-01-25 - 2023-12-31
Miljönämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden 2023-01-01 - 2024-03-04
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-01-25 - 2024-03-06