Maria Brolin Glennow
Namn Maria Brolin Glennow
Organisation L
Mobil 0738-027718
E-post maria.brolinglennow@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunala pensionärsrådet   2023-02-16 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2020-01-30
Kommunala integrationsrådet   2019-01-01 - 2020-02-13
Kommunstyrelsen   2019-12-19 - 2022-10-24