Ingen bild
Namn Charlotte Lundgren
Organisation FNL
   
Uppdrag Period
Lunds tingsrätt   2019-01-01 - 2023-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31