Förtroendevald

Fotografi av Jessica Ulfgren
Namn
Jessica Ulfgren
Parti
L
E-post
jessica.ulfgren@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning 2023-02-17 - 2026-12-31
BSN Presidieberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Lunds kommuns tillitsberedning 2023-03-15 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2019-12-19 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 2018-10-25 - 2019-12-19
Leader Lundaland 2020-04-21 - 2022-12-31