Ingen bild
Namn Urban Nilsson
Organisation SD
Mobil 072-4494549
E-post urban.nilsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2020-12-14 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2019-08-29 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2020-11-25 - 2022-10-31
Lunds Tingsrätt   2019-01-01 - 2022-12-31
Miljönämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämnden   2019-06-13 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2021-08-20 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2020-12-13
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2020-12-16