Ingen bild
Namn Magnus Liljeroth
Organisation SD
E-post hansmagnus.liljeroth@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2019-06-10 - 2022-10-14
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period