Förtroendevald

Fotografi av Magnus Liljeroth
Namn
Magnus Liljeroth
Parti
SD
Mobil
0702 083364
E-post
hansmagnus.liljeroth@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-25 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-11-01 - 2026-10-31
Lunds kommuns tillitsberedning 2023-03-15 - 2026-12-31
Lunds kommuns trygghetsberedning 2023-09-13 - 2026-12-31
Partiföreträdare 2022-10-25 - 2026-10-18
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Tekniska nämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 3 av 3.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2019-06-10 - 2022-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-10-20 - 2022-10-31
Tekniska nämnden 2019-01-01 - 2022-12-31