Ingen bild
Namn Micael Jarnesjö
Organisation SD
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Servicenämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Servicenämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period