Ingen bild
Namn Victoria Tiblom
Organisation SD
E-post victoria.tiblom@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2021-04-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2021-04-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2021-04-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Partiföreträdare   2021-04-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2021-08-20