Ingen bild
Namn Åsa Wittenfelt
Organisation SD
E-post asa.palssonwittenfelt@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period