Förtroendevald

Fotografi av Lina Olsson
Namn
Lina Olsson
Parti
S
Mobil
0727-320901
E-post
lina.olsson@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 24 av 24.
Beslutande organ Period
Carl Erikssons fond 2023-01-01 - 2026-12-31
De lekande barnens fond 2023-01-01 - 2026-12-31
Fastighets AB Lund Arena 2023-05-03 - 2026-12-31
Fastighets AB Lund Arena - ordförandeberedning 2023-10-01 - 2026-12-31
Fastighets AB Lund Arena - styrelsen 2023-10-01 - 2026-12-31
Inför ordförandeberedning KS AGU 2023-11-16 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-11-01 - 2026-10-31
Krisledningsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommuns tillitsberedning 2023-03-15 - 2026-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2022-11-24 - 2026-01-01
Renhållningsstyrelsen 2023-03-31 - 2026-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium 2023-03-31 - 2026-12-31
Räddningstjänsten Syd 2023-01-01 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Stiftelsen Arenan 2023-01-01 - 2026-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB 2023-05-03 - 2026-12-31
Sydvatten AB 2023-05-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 20 av 20.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2023-04-27
Barn- och skolnämnden 2021-05-27 - 2022-12-31
Kommunala studentrådet 2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunala studentrådet 2020-04-01 - 2020-12-01
Kommunalråd 2020-04-01 - 2020-11-30
Kommunfullmäktige 2020-04-17 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-04-16
Kommunstyrelsen 2020-04-01 - 2020-11-30
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2020-04-01 - 2020-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-10 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-10-10 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-10-10 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2022-11-01 - 2023-06-21
Krisledningsnämnden 2020-04-01 - 2022-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2020-01-01 - 2021-01-27
Miljönämnden 2019-01-01 - 2021-05-27
Räddningstjänsten Syd 2020-04-01 - 2020-11-30
Servicenämnden 2023-01-01 - 2023-04-27
Styrelsen i Visit Lund AB 2020-06-08 - 2023-05-02
Sydvatten AB 2020-04-01 - 2020-12-30