Lina Olsson
Namn Lina Olsson
Organisation S
Mobil 0727-320901
E-post lina.olsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Carl Erikssons fond   2023-01-01 - 2026-12-31
De lekande barnens fond   2023-01-01 - 2026-12-31
Fastighets AB Lund Arena   2023-05-03 - 2026-12-31
Kommunala studentrådet   2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2022-11-01 - 2026-10-31
Krisledningsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommuns tillitsberedning   2023-03-15 - 2026-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2022-11-24 - 2026-01-01
Renhållningsstyrelsen   2023-03-31 - 2026-12-31
Renhållningsstyrelsens presidium   2023-03-31 - 2026-12-31
Räddningstjänsten Syd   2023-01-01 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Stiftelsen Arenan   2023-01-01 - 2026-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB   2023-05-03 - 2026-12-31
Sydvatten AB   2023-05-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2023-04-27
Barn- och skolnämnden   2021-05-27 - 2022-12-31
Kommunala studentrådet   2020-04-01 - 2020-12-01
Kommunalråd   2020-04-01 - 2020-11-30
Kommunfullmäktige   2020-04-17 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2020-04-16
Kommunstyrelsen   2020-04-01 - 2020-11-30
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2020-04-01 - 2020-12-01
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2022-10-10 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2022-10-10 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2022-10-10 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2022-11-01 - 2023-06-21
Krisledningsnämnden   2020-04-01 - 2022-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2020-01-01 - 2021-01-27
Miljönämnden   2019-01-01 - 2021-05-27
Räddningstjänsten Syd   2020-04-01 - 2020-11-30
Servicenämnden   2023-01-01 - 2023-04-27
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-06-08 - 2023-05-02
Sydvatten AB   2020-04-01 - 2020-12-30