Förtroendevald

Fotografi av Sebastian Jaktling
Namn
Sebastian Jaktling
Parti
S
Telefon
046-3595566
E-post
sebastian.jaktling@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 10 av 10.
Beslutande organ Period
Frida och Otto Janssons fond 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-25 - 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2023-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämndens ordförandeberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämndens presidieberedning 2023-01-01 - 2026-12-31
Samordningsgruppen för Skrylleområdet 2023-01-01 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Styrelsen i Visit Lund AB 2023-05-03 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2020-03-18 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2020-03-18
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022 2019-01-01 - 2022-12-31
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB 2020-06-08 - 2023-05-02