Sebastian Jaktling
Namn Sebastian Jaktling
Organisation S
Telefon 046-3595566
E-post sebastian.jaktling@lund.se
   
Uppdrag Period
Frida och Otto Janssons fond   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2022-10-25 - 2026-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning   2023-01-01 - 2026-12-31
Kultur- och fritidsnämndens presidieberedning   2023-01-01 - 2026-12-31
Samordningsgruppen för Skrylleområdet   2023-01-01 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-06-08 - 2023-04-30
Tidigare uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2020-03-18 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2020-03-18
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen)   2019-01-01 - 2022-12-31