Axel Hallberg
Namn Axel Hallberg
Organisation MP
E-post axel.hallberg@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala funktionshinderrådet   2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2022-11-01 - 2026-10-31
Krisledningsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommuns trygghetsberedning   2023-09-13 - 2026-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2022-11-24 - 2026-01-01
Partiföreträdare   2022-10-25 - 2026-10-18
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Styrgruppen för Fairtrade City Lund   2022-12-20 - 2026-12-31
Tekniska nämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2023-01-25 - 2026-12-31
VA SYD ägarsamråd   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2022-05-24 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2021-08-31
Kommunala integrationsrådet   2022-06-28 - 2022-12-31
Kommunala integrationsrådet   2019-01-01 - 2021-09-01
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2022-05-24 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2021-08-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2022-05-24 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2021-08-31
Kommunstyrelsen   2022-05-24 - 2022-10-24
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2021-08-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2022-06-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2019-01-01 - 2021-09-01
VA SYD förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31