Ingen bild
Namn Axel Hallberg
Organisation MP
E-post axel.hallberg@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala integrationsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period