Förtroendevald

Fotografi av Axel Hallberg
Namn
Axel Hallberg
Parti
MP
E-post
axel.hallberg@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 18 av 18.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-11-01 - 2026-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott 2022-11-01 - 2026-10-31
Krisledningsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommunala funktionsrättsråd 2024-01-17 - 2026-10-25
Lunds kommuns trygghetsberedning 2023-09-13 - 2026-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2022-11-24 - 2026-01-01
Medlemsforum - VA SYD 2023-01-01 - 2026-12-31
Partiföreträdare 2022-10-25 - 2026-10-18
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Styrgruppen för Fairtrade City Lund 2022-12-20 - 2026-12-31
Tekniska nämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-01-25 - 2026-12-31
VA SYD ägarsamråd 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Sydvatten AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 15 av 15.
Beslutande organ Period
Byggnadsnämnden 2022-05-24 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden 2019-01-01 - 2021-08-31
Kommunala funktionshinderrådet 2023-01-18 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2022-05-24 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2019-01-01 - 2021-08-31
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-05-24 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2018-10-25 - 2021-08-31
Kommunstyrelsen 2022-05-24 - 2022-10-24
Kommunstyrelsen 2018-10-25 - 2021-08-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2022-06-28 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2019-01-01 - 2021-09-01
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2022-06-28 - 2022-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2019-01-01 - 2021-09-01
VA SYD förbundsfullmäktige 2019-01-01 - 2022-12-31