Ingen bild
Namn Joakim Andersson
Organisation C
E-post joakim.andersson@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2018-08-30 - 2018-12-31