Förtroendevald

Fotografi av Shahad Lund
Namn
Shahad Lund
Parti
MP
Telefon
046-359 37 35
E-post
shahad.lund@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 12 av 12.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2022-12-21 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-10-25 - 2026-10-14
Kommunstyrelsen 2022-10-25 - 2026-10-25
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2024-01-01 - 2026-12-31
Lunds kommuns tillitsberedning 2023-03-15 - 2026-12-31
Partiföreträdare 2022-10-25 - 2026-10-18
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Utbildningsnämnden 2023-01-01 - 2026-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Kommunassurans Försäkrings AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Visit Lund AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 5 av 5.
Beslutande organ Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-06-01 - 2018-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2023-01-18 - 2023-12-31
Tekniska nämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD förbundsstyrelsen 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD ägarnämnd Lund 2019-01-01 - 2022-12-31