Ingen bild
Namn Agneta Geijer
Organisation S
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2021-01-27
Barn- och skolnämnden   2018-03-22 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott   2018-03-22 - 2018-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2021-03-23