Ingen bild
Namn Lars Siljebratt
Organisation V
E-post lars.siljebratt@lund.se
   
Uppdrag Period
Miljönämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd ägarnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Miljönämnden   2018-03-01 - 2018-12-31