Ingen bild
Namn Carl Gustaf Jönsson
Organisation FNL
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Servicenämnden   2017-11-23 - 2018-12-31