Ingen bild
Namn Carl Gustaf Jönsson
Organisation FNL
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Fastighets AB Lund Arena   2019-01-01 - 2021-06-22
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2021-05-27
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2021-06-22
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2020-01-30
Servicenämnden   2017-11-23 - 2018-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-06-08 - 2021-06-22