Ingen bild
Namn Carl Gustaf Jönsson
Organisation FNL
Mobil 0730-272827
E-post carlgustaf.jonsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Fastighets AB Lunds Arena   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-06-08 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2019-01-01 - 2020-01-30
Servicenämnden   2017-11-23 - 2018-12-31