Ingen bild
Namn Sengül Köse Lindqvist
Organisation FI
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott   2021-05-05 - 2022-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-11-07 - 2022-10-14
Kultur- och fritidsnämnden   2021-01-27 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämnden   2017-10-26 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning   2015-01-01 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning 2019-2022   2019-01-01 - 2022-12-31