Ingen bild
Namn Sengül Köse Lindqvist
Organisation FI
E-post sengul.koselindqvist@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-11-07 - 2022-10-14
Socialnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2017-10-26 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämndens beredning   2015-01-01 - 2018-12-31