Camilla Neptune
Namn Camilla Neptune
Organisation L
Mobil 0702-167047
E-post camilla.neptune@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2018-11-08 - 2022-11-03
Tidigare uppdrag Period
Tekniska nämnden   2016-07-01 - 2018-12-31
VA Syd ägarnämnden   2017-02-09 - 2018-12-31