Ingen bild
Namn Lars Westerberg
Organisation S
   
Uppdrag Period
Servicenämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kultur- och fritidsnämnden   2016-05-10 - 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för konst   2015-01-01 - 2018-12-31