Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Alma Carlsson
Parti
S
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 av 1.
Beslutande organ Period
Utbildningsnämnden 2015-12-23 - 2017-09-27