Ingen bild
Namn Alexander Wallin
Organisation M
   
Uppdrag Period
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2015-09-10 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-02-09 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2015-04-10 - 2015-10-29
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-04-28
Utbildningsnämnden   2015-06-04 - 2016-03-09