Ingen bild
Namn David Liljedal
Organisation C
E-post david.liljedal@lund.se
   
Uppdrag Period
Utbildningsnämnden   2019-10-31 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämnden   2019-01-01 - 2019-10-31