Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Mårten Spanne
Parti
S
Mobil
076 225 55 55
E-post
marten.spanne@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 2 av 2.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnden 2023-05-24 - 2026-12-31
Lunds kommunala råd för integration och inkludering 2024-01-23 - 2026-10-25
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 9 av 9.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnden 2023-01-01 - 2023-05-23
Barn- och skolnämnden 2021-01-01 - 2022-12-31
Barn- och skolnämnden 2020-05-01 - 2020-12-31
Barn- och skolnämnden 2019-01-01 - 2020-04-30
Barn- och skolnämnden 2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämnden presidiemöte 2020-05-01 - 2020-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott 2018-01-01 - 2018-12-31
Kommunala integrationsrådet 2023-02-01 - 2023-12-31