Ingen bild
Namn Marianne Rehnstedt
Organisation FNL
Mobil 0706155500
E-post marianne.rehnstedt@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
BSN Partiberedning   2023-02-17 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Carl Erikssons fond   2019-01-01 - 2022-12-31
God man tätortsförhållanden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2021-12-06 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2021-12-06
Lunds tingsrätt   2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Lunds barnhem   2019-01-01 - 2022-12-31