Petra Douhane
Namn Petra Douhane
Organisation M
E-post petra.douhane@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala funktionshinderrådet   2023-01-31 - 2023-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Utbildningsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Tidigare uppdrag Period
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2019-05-23 - 2022-12-31
Arbetsmarknads- och socialnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2020-01-21 - 2022-10-14
Lunds tingsrätt   2019-01-01 - 2022-01-25