Christoffer Karlsson
Namn Christoffer Karlsson
Organisation L
Mobil 0701-468919
E-post christoffer.karlsson@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2017-09-19 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2022-10-25 - 2023-05-31
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2022-11-01 - 2023-05-31
Räddningstjänsten Syd   2019-08-29 - 2022-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31