Förtroendevald

Ingen bild
Namn
Jens Modéer
Parti
MP
Ledamoten har inga nuvarande uppdrag. Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 6 av 6.
Beslutande organ Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad 2015-01-01 - 2017-12-31
Barn- och skolnämnden 2018-01-01 - 2018-12-31
Barn- och skolnämndens beredningsutskott 2018-01-01 - 2018-12-31
Fastighets AB Lund Arena 2019-02-28 - 2023-05-02
Lunds tingsrätt 2019-01-01 - 2023-12-31
Lunds tingsrätt 2015-10-08 - 2015-12-31