Fredrik Ljunghill
Namn Fredrik Ljunghill
Organisation M
E-post fredrik.ljunghill@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala studentrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Revingerådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne   2015-01-01 - 2018-12-31
Stiftelsen Hemmet i Lund   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2015-10-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2015-10-01 - 2018-12-31