Börje Hed
Namn Börje Hed
Organisation FNL
Mobil 0704-190010
E-post borje.hed@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunfullmäktige   2022-10-15 - 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2022-10-25 - 2026-10-14
Lund Kommuns Fastighets AB   2023-05-03 - 2026-12-31
Skånes Kommuners förbundsmöte   2023-02-02 - 2026-11-01
Tidigare uppdrag Period
BN Beredning   2021-12-15 - 2022-12-31
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala funktionshinderrådet   2019-01-01 - 2020-03-04
Kommunalråd   2018-11-01 - 2020-03-01
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-13
Kommunfullmäktiges valberedning   2017-03-02 - 2018-10-24
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2020-02-27
Kommunstyrelsen   2017-08-31 - 2018-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2020-03-04
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2022-11-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2019-01-01 - 2020-03-04
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Lund Kommuns Fastighets AB   2019-01-01 - 2023-05-02
Lunds Rådhus AB - styrelsen   2020-01-01 - 2020-02-27
Styrelsen i Visit Lund AB   2020-01-01 - 2020-02-27
Tekniska nämnden   2015-01-01 - 2017-11-22