Jan Annerstedt
Namn Jan Annerstedt
Organisation FNL
E-post jan.annerstedt@lund.se
   
Uppdrag Period
Höje å vattenråd   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Tekniska nämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
VA Syd förbundsfullmäktige   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige   2017-02-13 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Partiföreträdare   2017-08-31 - 2018-12-31