Förtroendevald

Fotografi av Jan Annerstedt
Namn
Jan Annerstedt
Parti
FNL
E-post
jan.annerstedt@lund.se
Nuvarande uppdrag. Visar uppdrag 1 – 8 av 8.
Beslutande organ Period
Kommunfullmäktige 2022-10-15 - 2026-10-14
Skånes Kommuners förbundsmöte 2023-02-02 - 2026-11-01
Stiftelsen Inkubatorerna i Lund 2023-01-01 - 2026-12-31
Tekniska nämnden 2024-03-07 - 2026-12-31
Ägarombud - Ideon Open AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Kraftringen AB 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag (LKP) 2023-01-01 - 2026-12-31
Ägarombud - Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav) 2023-01-01 - 2026-12-31
Avslutade uppdrag. Visar uppdrag 1 – 30 av 30.
Beslutande organ Period
Byggnadsnämnden 2015-01-01 - 2018-12-31
Höje å vattenråd 2019-01-01 - 2023-04-30
Kommunala funktionshinderrådet 2020-03-04 - 2022-12-31
Kommunalråd 2022-10-25 - 2023-02-07
Kommunalråd 2020-03-01 - 2022-10-24
Kommunfullmäktige 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktige 2017-02-13 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 2019-01-01 - 2022-12-13
Kommunstyrelsen 2022-10-15 - 2024-02-06
Kommunstyrelsen 2020-02-27 - 2022-10-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-01 - 2024-02-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-04 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2022-11-01 - 2024-02-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande 2020-03-04 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2022-11-01 - 2024-02-06
Kommunstyrelsens arbetsutskott strategisk samhällsplanering 2018-11-09 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2022-11-01 - 2024-02-21
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott 2020-03-04 - 2022-10-31
Krisledningsnämnden 2023-01-01 - 2024-03-06
Lunds kommunala pensionärsråd 2023-01-18 - 2023-12-31
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2022-11-24 - 2024-02-01
Lunds Rådhus AB - styrelsen 2020-02-27 - 2022-11-23
Partiföreträdare 2017-08-31 - 2018-12-31
Styrelsen i Visit Lund AB 2023-05-03 - 2024-03-30
Styrelsen i Visit Lund AB 2020-01-01 - 2020-06-08
Styrelsen i Visit Lund AB 2020-02-27 - 2020-05-04
Tekniska nämnden 2019-01-01 - 2022-12-31
Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-01-01 - 2022-12-31
VA SYD förbundsfullmäktige 2019-01-01 - 2022-12-31