Fanny Johansson
Namn Fanny Johansson
Organisation S
Telefon 046-3594235
E-post fanny.johansson@lund.se
   
Uppdrag Period
Barn- och skolnämnden   2019-02-28 - 2022-12-31
Kommunala studentrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2018-11-08 - 2022-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens upphandlingsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Presidiemöte barn- och skolnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Räddningstjänsten Syd   2019-01-01 - 2022-12-31
Sydvatten AB   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Kommunala integrationsrådet   2014-12-03 - 2016-05-09
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen   2014-10-23 - 2016-05-03
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott   2014-11-12 - 2016-05-09
Servicenämnden   2019-01-01 - 2019-05-23