Ingen bild
Namn Gustav Lundblad
Organisation KD
Mobil 0768-694839
E-post gustav.lundblad@lund.se
   
Uppdrag Period
Byggnadsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning   2018-10-25 - 2022-12-31
Miljönämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Miljönämndens presidieutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lunds stad   2014-01-02 - 2014-12-31