Ingen bild
Namn Dan Backman
Organisation KD
Mobil 0738-282587
E-post dan.backman@lund.se
   
Uppdrag Period
Habostyrelsen   2020-11-25 - 2022-12-31
Magistratens enskilda enke-och pupillkassas fond   2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2019-01-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Socialnämnden   2013-11-06 - 2014-12-31
Vård- och omsorgsnämnden   2015-01-01 - 2018-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott   2015-01-01 - 2018-12-31