Helena Falk
Namn Helena Falk
Organisation V
E-post helena.falk2@lund.se
   
Uppdrag Period
Kommunala pensionärsrådet   2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige   2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen   2018-10-25 - 2022-10-31
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott   2018-11-08 - 2022-11-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott   2018-11-08 - 2022-11-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredande   2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden   2019-01-01 - 2022-12-31
KS au/Strategisk samhällsplanering   2018-11-09 - 2022-11-05
Partiföreträdare   2018-11-01 - 2022-12-31
Tidigare uppdrag Period
Barn- och skolnämnd Lund Öster   2013-08-29 - 2014-12-31
BSN Lund Öster Arbetsutskott   2011-01-01 - 2014-12-31
Kommunfullmäktige   2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktige t.o.m 2015-10-29   2014-10-15 - 2018-10-14
Utbildningsnämnden   2016-11-10 - 2018-12-31